‘మహర్షి’ బిజినెస్.. అశ్వినీదత్ తీరుపై దిల్ రాజు, మహేష్ ఆగ్రహం!ఒప్పందం ప్రకారం ‘మహర్షి’ డిస్ట్రిబ్యూషన్ హక్కులు దిల్ రాజుకే చెందేలా సినిమా ప్రారంభం అప్పుడు పత్రాలు మార్చుకున్నారట. అయితే, ఇప్పుడు విడుదల తేదీ దగ్గరపడుతుండటంతో అశ్వినీదత్ మెలిక పెట్టారట.ఒప్పందం ప్రకారం ‘మహర్షి’ డిస్ట్రిబ్యూషన్ హక్కులు దిల్ రాజుకే చెందేలా సినిమా ప్రారంభం అప్పుడు పత్రాలు మార్చుకున్నారట. అయితే, ఇప్పుడు విడుదల తేదీ దగ్గరపడుతుండటంతో అశ్వినీదత్ మెలిక పెట్టారట.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *