‘మహర్షి’ మహేశ్ బాబు: నేను కూడా కాలర్‌ ఎత్తుకుంటున్నా- ప్రెస్‌రివ్యూ‘నా 25 సినిమాల ప్రయాణం చాలా ప్రత్యేకం. ‘మహర్షి’ మరింత ప్రత్యేకం. ఈ సినిమా విజయాన్ని అమ్మలందరికీ అంకితం ఇస్తున్నా’ అని మహర్షి సినిమా విజయోత్సవ కార్యక్రమంలో మహేశ్ బాబు అన్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *