‘మహర్షి’ మ్యూజికల్ జర్నీ.. మహేష్ ఫ్యాన్స్‌కు వంశీ పైడిపల్లి స్వీట్ న్యూస్మే 9న విడుదలకు సిద్ధమవుతోన్న ఈ చిత్రంలోని పాటల కోసం మహేష్ అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. వారికి స్వీట్ న్యూస్ అందించారు దర్శకుడు వంశీ పైడిపల్లి.మే 9న విడుదలకు సిద్ధమవుతోన్న ఈ చిత్రంలోని పాటల కోసం మహేష్ అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. వారికి స్వీట్ న్యూస్ అందించారు దర్శకుడు వంశీ పైడిపల్లి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *