‘మహర్షి’ లేటెస్ట్ అప్డేట్.. గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన దేవి శ్రీమే 9న భారీ విడుదలకు రెడీ అయిన ‘మహర్షి’ మూవీ అప్డేట్స్ కోసం ప్రిన్స్ అభిమానులకు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తుండగా.. వారికి అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ అందించారు దేవి శ్రీ ప్రసాద్.మే 9న భారీ విడుదలకు రెడీ అయిన ‘మహర్షి’ మూవీ అప్డేట్స్ కోసం ప్రిన్స్ అభిమానులకు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తుండగా.. వారికి అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ అందించారు దేవి శ్రీ ప్రసాద్.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *