‘మహర్షి’ స్లో అయ్యిందని రాజుగారు చెప్తేనే తెలిసింది: దేవి శ్రీ‘మహర్షి’ సినిమా సక్సెస్ కావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. చిత్ర దర్శకు వంశీ నాకు చాలా ఏళ్లుగా మంచి ఫ్రెండ్. ఈ సినిమా ఫస్ట్ క్రెడిట్ వంశీదే. ఎందుకంటే మహేష్‌తో సినిమా చేయడానికి ఇన్నాళ్లు వెయిట్ చేయడం.. ‘మహర్షి’ సినిమా సక్సెస్ కావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. చిత్ర దర్శకు వంశీ నాకు చాలా ఏళ్లుగా మంచి ఫ్రెండ్. ఈ సినిమా ఫస్ట్ క్రెడిట్ వంశీదే. ఎందుకంటే మహేష్‌తో సినిమా చేయడానికి ఇన్నాళ్లు వెయిట్ చేయడం..

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *