మహారాష్ట్ర 'కుల దురహంకార హత్య' కేసులో కొత్త కోణం… భర్త పైనే అనుమానాలురుక్మిణిని సజీవ దహనం చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఆమె ముగ్గురు సోదరులు కూడా ఉన్నారు. వారిలో ఒకరి వాంగ్మూలాన్ని పోలీసులు నమోదు చేసుకున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *