మహారాష్ట్ర రైతుల లాంగ్ మార్చ్ ‘ముఖచిత్రం’ షేకుబాయికి భూమి వచ్చిందాగతేడాది మార్చిలో అటవీ భూములపై యాజమాన్య హక్కు కోసం మహారాష్ట్రకు చెందిన గిరిజన రైతులు ఉద్యమించారు. ముంబయి వరకు భారీ పాదయాత్ర చేశారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *