మహిళకు వేధింపులు, దుస్తుల చించివేత.. నగ్నంగా పోలీస్ స్టేషన్‌కు బాధితురాలువేధింపులకు గురైన ఓ మహిళ నడిరోడ్డుపై నగ్నంగా నడుచుకుంటూ పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లింది. ఆమె అలా వెళ్తుంటే కొంత మంది వ్యక్తులు ఫోటోలు తీసుకున్నారు. ఈ అమానవీయ ఘటన రాజస్థాన్‌లో జరిగింది.వేధింపులకు గురైన ఓ మహిళ నడిరోడ్డుపై నగ్నంగా నడుచుకుంటూ పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లింది. ఆమె అలా వెళ్తుంటే కొంత మంది వ్యక్తులు ఫోటోలు తీసుకున్నారు. ఈ అమానవీయ ఘటన రాజస్థాన్‌లో జరిగింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *