మహిళ ఎదుట దుస్తులు విప్పి.. కానిస్టేబుల్ అసభ్య ప్రవర్తనముంబైలో ఓ మహిళతో పోలీస్ కానిస్టేబుల్ నడిరోడ్డుపై అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. మహిళ ఎదుటే బట్టలు విప్పి అభ్యంతరకరంగా ప్రవర్తించాడు.ముంబైలో ఓ మహిళతో పోలీస్ కానిస్టేబుల్ నడిరోడ్డుపై అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. మహిళ ఎదుటే బట్టలు విప్పి అభ్యంతరకరంగా ప్రవర్తించాడు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *