మహిళ చేతిలో ఎమ్మెల్యేకు చెప్పుదెబ్బలు.. అందులో నిజమెంత!కీలకమైన సార్వత్రిక ఎన్నికల నేపథ్యంలో రాజకీయ నాయకులకు సంబంధించిన విషయాలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో తెలుసుకోవడం కష్టంగా మారుతోంది.కీలకమైన సార్వత్రిక ఎన్నికల నేపథ్యంలో రాజకీయ నాయకులకు సంబంధించిన విషయాలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో తెలుసుకోవడం కష్టంగా మారుతోంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *