మహేష్‌బాబు మైనపు బొమ్మ ఆవిష్కరణబాలీవుడ్ నుంచి ఇప్పటికే చాలా మంది నటీనటులు మేడమ్ టుస్సాడ్స్ మ్యూజియంలో కొలువుదీరారు. ఇప్పుడు టాలీవుడ్ నుంచి తొలిసారి మహేష్ మైనపు బొమ్మ ఈ మ్యూజియంలో కొలువుదీరనుంది.బాలీవుడ్ నుంచి ఇప్పటికే చాలా మంది నటీనటులు మేడమ్ టుస్సాడ్స్ మ్యూజియంలో కొలువుదీరారు. ఇప్పుడు టాలీవుడ్ నుంచి తొలిసారి మహేష్ మైనపు బొమ్మ ఈ మ్యూజియంలో కొలువుదీరనుంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *