మాయావతి కల నెరవేరేనా?అజిత్ సింగ్ వేదికపైకి వస్తున్నప్పుడు ఒక బీఎస్పీ నేత ఆయన్ను చెప్పులు తీసి రావాలని చెప్పారు. మాయావతికి తన ఎదురుగా ఎవరూ చెప్పులతో రావడం నచ్చదని చెప్పారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *