మావయ్య కోసం సూపర్ హిట్ సినిమా కాదనుకున్న సాయి తేజ్మెగాస్టార్ కోసం ఆయన మేనల్లుడు సూపర్ హిట్ సినిమాను వదులకున్నాడట. చిరు రీ ఎంట్రీ సినిమా కోసం సాయి ధరమ్ తేజ్ ఈ పని చేశాడట. ఆ విషయాన్ని తేజూనే స్వయంగా చెప్పాడు.మెగాస్టార్ కోసం ఆయన మేనల్లుడు సూపర్ హిట్ సినిమాను వదులకున్నాడట. చిరు రీ ఎంట్రీ సినిమా కోసం సాయి ధరమ్ తేజ్ ఈ పని చేశాడట. ఆ విషయాన్ని తేజూనే స్వయంగా చెప్పాడు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *