‘మా’ డబ్బులు కదపొద్దు.. ప్రెసిడెంట్ వార్‌లో ఇంట్రస్టింగ్ సీన్శుక్రవారం నాడు జరిగిన ఈ ప్రమాణస్వీకారోత్సవానికి ‘మా’ సాంప్రదాయం ప్రకారం మాజీ అధ్యక్షుడు శివాజీరాజా కూడా హాజరై కొత్తగా ఎన్నికైన ప్యానల్‌కి శుభాకాంక్షల్ని తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన శివాజీరాజా.. శుక్రవారం నాడు జరిగిన ఈ ప్రమాణస్వీకారోత్సవానికి ‘మా’ సాంప్రదాయం ప్రకారం మాజీ అధ్యక్షుడు శివాజీరాజా కూడా హాజరై కొత్తగా ఎన్నికైన ప్యానల్‌కి శుభాకాంక్షల్ని తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన శివాజీరాజా..

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *