మీ హెల్మెట్‌ సురక్షితమేనా? కొత్త రూల్స్ వస్తున్నాయ్..!కేంద్ర ప్రభుత్వం హెల్మెట్లను బీఐఎస్ యాక్ట్ కిందకు తీసుకురావాలని భావిస్తున్నట్లు విశ్వసనీయ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. దీంతో నాణ్యమైన హెల్మెట్లు మార్కెట్‌లోకి రానున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం హెల్మెట్లను బీఐఎస్ యాక్ట్ కిందకు తీసుకురావాలని భావిస్తున్నట్లు విశ్వసనీయ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. దీంతో నాణ్యమైన హెల్మెట్లు మార్కెట్‌లోకి రానున్నాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *