ముస్లింలు ఓటు వేయకుండా పోలీసులు లాఠీచార్జి చేశారనే ప్రచారంలో నిజమెంత? – Fact Checkఈ వీడియోలో చూపించినట్లు ముస్లింలను ఓటువేయకుండా పోలీసులు అడ్డుకున్నారనేది వాస్తవం కాదని మా పరిశీలనలో గుర్తించాం.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *