మూడో పెళ్లి కోసం హత్య.. ‘దోశ కింగ్’‌కు ఎట్టకేలకు శిక్షతమిళనాడుతోపాటు దేశ విదేశాల్లోనూ శరవణభవన్ హోటల్స్ నెలకొల్పి ఓ బ్రాండ్ ఇమేజ్ తీసుకొచ్చి తక్కువ కాలంలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రాజగోపాల్‌ జాతకాలపై నమ్మకంతో మూడో పెళ్లికి సిద్ధమయ్యాడు.తమిళనాడుతోపాటు దేశ విదేశాల్లోనూ శరవణభవన్ హోటల్స్ నెలకొల్పి ఓ బ్రాండ్ ఇమేజ్ తీసుకొచ్చి తక్కువ కాలంలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రాజగోపాల్‌ జాతకాలపై నమ్మకంతో మూడో పెళ్లికి సిద్ధమయ్యాడు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *