మెరియానా ట్రెంచ్‌ అన్వేషణ: మనుషులు చేరలేని మహాసముద్రాల లోతుల్లో ప్లాస్టిక్ సంచులు, చాక్లెట్ రేపర్లుపర్యావరణాన్ని ప్లాస్టిక్ భూతం కమ్మేసింది. మనిషి చేరలేని చోటుకూ దాన్ని చేరుస్తోంది. అమెరికా అన్వేషకుడి పరిశోధనలో ఈ విషయం స్పష్టమైంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *