మెషీన్లు ఆటోమేటిగ్గా మిమ్మల్ని ఉద్యోగం నుంచి తీసేస్తే ఎలా ఉంటుంది?అమెజాన్ ఫుల్‌ఫిల్‌మెంట్ సెంటర్లో మెషీన్లు ఉద్యోగులను గమనిస్తుంటాయని, సరిగా పనిచేయకపోతే వారిని తొలగిస్తాయని అమెరికా టెక్నాలజీ న్యూస్ సైట్ ‘ది వెర్జ్’ ఒక కథనం ప్రచురించింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *