మోదీకి ‘థియేటర్ డే’ శుభాకాంక్షలు.. రాహుల్ సెటైర్!మిషన్ శక్తి గురించి ప్రధాని మోదీ చేసిన ప్రకటనపై కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ సెటైర్ వేశారు. శాస్త్రవేత్తల ఘనతను మోదీ తన ఖాతాలో వేసుకోవడానికి ప్రయత్నించారని ఆరోపించారు.మిషన్ శక్తి గురించి ప్రధాని మోదీ చేసిన ప్రకటనపై కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ సెటైర్ వేశారు. శాస్త్రవేత్తల ఘనతను మోదీ తన ఖాతాలో వేసుకోవడానికి ప్రయత్నించారని ఆరోపించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *