‘మోదీ, కేసీఆర్‌లను వదిలేసి నా ఒక్కడిపైనే ఆంక్షలా’: ప్రెస్‌రివ్యూకేంద్రంలో ప్రధాని మోదీ, తెలంగాణలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ సమీక్షలు చేస్తున్నారు.. వారి విషయంలో లేని అభ్యంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్‌ విషయంలోనే ఎందుకు వస్తోందని చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *