మోదీ గెలుపునకు యాగం!


సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో మోదీ విజయంసాధించాలని కోరుకుంటూ
ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ప్రయాగరాజ్‌లో అభిమానులు యాగం చేస్తున్న దృశ్యం.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *