మోదీ నాకే పాఠాలు చెబుతారా? మీకు విజన్ లేదు, లోకేశ్ స్థాయికి దిగజారారు: బాబుడెవలప్‌మెంట్ గురించి నాకే పాఠాలు చెబుతారా? అని ప్రధాని మోదీని బాబు ప్రశ్నించారు. ఏపీ అభివృద్ధికి మోదీ అడుగడుగునా అడ్డుతగిలారని విమర్శించారు. మోదీ అన్ని వ్యవస్థలను భ్రష్టుపట్టించారని విమర్శించారు.డెవలప్‌మెంట్ గురించి నాకే పాఠాలు చెబుతారా? అని ప్రధాని మోదీని బాబు ప్రశ్నించారు. ఏపీ అభివృద్ధికి మోదీ అడుగడుగునా అడ్డుతగిలారని విమర్శించారు. మోదీ అన్ని వ్యవస్థలను భ్రష్టుపట్టించారని విమర్శించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *