మోహన్ బాబు అన్యాయం చేశారు: దాసరి కోడలు సుశీలదాసరి నారాయణ రావు కోడలు సుశీల.. సీనియర్ నటుడు మోహన్ బాబుపై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. తన కాలేజీ పిల్లలకు అన్యాయం జరిగిందని మోహన్ బాబు రోడ్డెక్కిన వేళ ఈ ఆరోపణలు చర్చనీయాంశంగా మారింది.దాసరి నారాయణ రావు కోడలు సుశీల.. సీనియర్ నటుడు మోహన్ బాబుపై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. తన కాలేజీ పిల్లలకు అన్యాయం జరిగిందని మోహన్ బాబు రోడ్డెక్కిన వేళ ఈ ఆరోపణలు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *