మోహన్ బాబు: 'ఫీ రీయింబర్స్‌మెంట్‌ డబ్బును పసుపు-కుంకుమ పథకానికి మళ్లించారు'తమ విద్యాసంస్థల్లో చదువుకుంటున్న విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం ఫీ రీయింబర్స్‌మెంట్‌ చెల్లించడం ఆపేసిందని శ్రీ విద్యానికేతన్‌ సంస్థల అధినేత మంచు మోహన్‌ బాబు ఆరోపించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *