యాపిల్‌ అసాధారణ నిర్ణయం.. వైర్‌లెస్ చార్జింగ్ ప్రాజెక్టు రద్దుఈ సాధనం పేరు ఎయిర్‌పవర్. ఎయిర్‌పవర్ విపరీతంగా వేడెక్కుతోందని, దీనిని యాపిల్ ఇంజినీర్లు నియంత్రించలేకపోయారని, ప్రాజెక్టును ఆపేయడానికి ఇదే కారణమనే సమాచారం ఉంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *