యూటర్న్ బాబు, స్టిక్కర్ బాబు.. చంద్రబాబుపై మోదీ ఘాటైన విమర్శలుకర్నూలు పర్యటనలో ప్రధాని మోదీ చంద్రబాబు నాయుడిపై ఘాటైన విమర్శలు చేశారు. యూటర్న్ బాబు, స్టిక్కర్ బాబు అని ఎద్దేవా చేశారు. డబ్బులకు లెక్కలు అడగడంతోనే ఆయన యూటర్న్ తీసుకున్నారని విమర్శించారు.కర్నూలు పర్యటనలో ప్రధాని మోదీ చంద్రబాబు నాయుడిపై ఘాటైన విమర్శలు చేశారు. యూటర్న్ బాబు, స్టిక్కర్ బాబు అని ఎద్దేవా చేశారు. డబ్బులకు లెక్కలు అడగడంతోనే ఆయన యూటర్న్ తీసుకున్నారని విమర్శించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *