రఘురామ్ రాజన్‌: భారత వృద్ధి రేటుపై అనుమానాలు… ఉద్యోగాల్లేవు కానీ.. 7శాతం వృద్ధి ఎలా?: ప్రెస్ రివ్యూ”నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వంలో నాకు తెలిసిన మంత్రి ఒకరున్నారు. ఎటువంటి ఉద్యోగాలూ లేకుండా 7 శాతం వృద్ధిని మనం ఎలా సాధిస్తున్నామో అర్థం కావడంలేదని ఆయన చెప్పారు. అంటే మనం 7 శాతం వృద్ధితో ముందుకు వెళ్లడం లేదనేగా…”

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *