రవి కిషన్: రేసుగుర్రం విలన్ బీజేపీ హీరో అవుతాడా…హిందీ నుంచి భోజ్‌పురి ఆ తర్వాత తెలుగు సినిమాల్లో కూడా మెరిసిన నటుడు రవికిషన్ ఇప్పుడు బీజేపీ ఎంపీగా ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నియోజకవర్గం నుంచే పోటీ చేస్తున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *