రవి ప్రకాశ్‌పై కేసేంటి.. టీవీ9లో ఏం జరిగింది8వ తేదీనే రవిప్రకాశ్ ను తొలగించినట్టు కొత్త యాజమాన్యం చెబితే, 9న సాయంత్రం టీవీ9 తెరపై కనిపించి అలాంటిదేమీ లేదని ప్రకటన ఇచ్చారు రవిప్రకాశ్. ఇక 10న వాటాదార్ల సమావేశానికి ఆయన హాజరు కాలేదు. కానీ కొత్త డైరెక్టర్లు ఆరున్నరకు విలేకర్ల సమావేశం అనడంతో, తన లేఖపై సమయం 6 గంటలు అని రాశారు రవిప్రకాశ్.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *