రాంగోపాల్ వర్మ: ‘బాలకృష్ణ మాట్లాడకపోతే 'లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్' సినిమా ఐడియా నాకు వచ్చుండేది కాదు’ – ప్రెస్ రివ్యూ‘వైస్రాయ్‌ హాటల్‌ సంఘటన జరిగినప్పుడు నేను ‘రంగీలా’ సినిమా తీస్తూ బొంబాయిలో ఉన్నా. 25ఏళ్ల కిందట జరిగిన ఆ ఘటనలో వాస్తవం ఏంటన్నది నాకు తెలియదు. ఆ సంఘటన జరిగినప్పుడు..’

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *