రాజధానికి ముంపు సమస్య.. కొత్త రాజధాని ఎక్కడ‘రాజధాని మార్పు గురించి ఇండోనేసియా ప్రజలు ముందునుంచి సందేహిస్తూనే ఉన్నారు. కానీ ఇండోనేసియాను పాలించిన ఆరుగురు అధ్యక్షుల్లో ఎవరూ ఈ దిశగా నిర్ణయం తీసుకోలేదు..’

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *