రాత్రిపూట మందు తాగితే నిద్ర బాగా పడుతుందా? గురక వల్ల హాని ఉండదా?అది ఒక గ్లాసుడు వైన్ కావచ్చు, విస్కీ కావచ్చు, ఒక బాటిల్ బీరు కావచ్చు.. అది మీ ఆర్ఈఎమ్ నిద్రావస్థ (ర్యాపిడ్ ఐ మూవ్‌మెంట్)ను భంగపరుస్తుంది. ఈ నిద్రావస్థ, జ్ఞాపకాలకు, విషయాలను తెలుసుకోవడానికి చాలా ముఖ్యమైనది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *