రామేశ్వరంలో కేసీఆర్.. కుటుంబంతో కలిసి ప్రత్యేక పూజలుకుటుంబంతో కలిసి రామేశ్వరం వెళ్లిన కేసీఆర్.. రామలింగేశ్వరస్వామి ఆలయాన్ని దర్శించుకున్నారు. ఆలయంలో సీఎం కేసీఆర్ దంపతులు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. కుటుంబంతో కలిసి రామేశ్వరం వెళ్లిన కేసీఆర్.. రామలింగేశ్వరస్వామి ఆలయాన్ని దర్శించుకున్నారు. ఆలయంలో సీఎం కేసీఆర్ దంపతులు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *