రాహుల్ గాంధీ: రెండు స్థానాల నుంచి పోటీ.. ఉత్తరాదిలో అమేథీ, దక్షిణాదిలో వాయనాడ్ఇంతకాలం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ వస్తున్న ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని అమేథీ నియోజకవర్గంతోపాటు దక్షిణాదిన కేరళలోని వాయనాడ్ నియోజకవర్గం నుంచి ఆయన బరిలోకి దిగనున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *