రుణ మాఫీ పథకాలతో రైతుల కష్టాలు తీరుతాయా?దేశంలో అనేకమంది రైతులు అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయారు. గతంలో అమలు చేసిన రుణ మాఫీ పథకాల వల్ల రైతుల సమస్యలు తీరిపోయాయా? రైతుల కష్టాలను తీర్చేందుకు ఇదే సరైన మార్గమా?

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *