రేపే తొలి దశ ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలు.. అంతా సిద్ధం!ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు మూడు దశల్లో పోలింగ్ నిర్వహిస్తుండగా, తొలి విడత పోలింగ్ సోమవారం జరగనుంది. మొత్తం 2097 ఎంపీటీసీ, 195 జెడ్పీటీసీలకు పోలింగ్ తొలి విడతలో నిర్వహిస్తున్నారు. ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు మూడు దశల్లో పోలింగ్ నిర్వహిస్తుండగా, తొలి విడత పోలింగ్ సోమవారం జరగనుంది. మొత్తం 2097 ఎంపీటీసీ, 195 జెడ్పీటీసీలకు పోలింగ్ తొలి విడతలో నిర్వహిస్తున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *