రైతులకు చంద్రమండలం మీద భూమి ఇస్తానని రాహుల్ గాంధీ హామీ ఇచ్చారా?- BBC FACT CHECK“చంద్రుని వైపు చూడండి. అక్కడ మీకు నేను భూములు ఇస్తాను. భవిష్యత్తులో మీరు అక్కడ బంగాళదుంపలు పండించుకోవచ్చు. అక్కడి నుంచి బంగాళ దుంపలను గుజరాత్‌కు ఎగుమతి చేసుకోవచ్చు” అని రాహుల్ అన్నారా?

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *