రైలు కిందపడి ప్రేమ జంట ఆత్మహత్యాయత్నం.. చివరి క్షణంలో తప్పుకున్న ప్రియుడుతెలంగాణకు చెందిన ప్రేమ జంట రైలు కిందపడి పడి ఔరంగాబాద్‌లో ఆత్మహత్యకు యత్నించింది. ఈ ఘటనలో ప్రియురాలు చనిపోయింది. చివరి క్షణంలో తప్పుకున్న ప్రియుడు గాయాలతో బతికిపోయాడు.తెలంగాణకు చెందిన ప్రేమ జంట రైలు కిందపడి పడి ఔరంగాబాద్‌లో ఆత్మహత్యకు యత్నించింది. ఈ ఘటనలో ప్రియురాలు చనిపోయింది. చివరి క్షణంలో తప్పుకున్న ప్రియుడు గాయాలతో బతికిపోయాడు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *