రైల్వే టికెట్లపై 50 శాతం తగ్గింపు.. వారికి మాత్రమే!ఐఆర్‌సీటీసీ ఈ-టికెటింగ్ వెబ్‌సైట్‌లోకి ట్రైన్ టికెట్ బుకింగ్స్‌పై రాయితీని పొందొచ్చు. అలాగే ఇండియన్ రైల్వే టికెట్ బుకింగ్ కౌంటర్స్, రిజర్వేషన్ కార్యాలయాల్లోనూ ఈ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంది. ఐఆర్‌సీటీసీ ఈ-టికెటింగ్ వెబ్‌సైట్‌లోకి ట్రైన్ టికెట్ బుకింగ్స్‌పై రాయితీని పొందొచ్చు. అలాగే ఇండియన్ రైల్వే టికెట్ బుకింగ్ కౌంటర్స్, రిజర్వేషన్ కార్యాలయాల్లోనూ ఈ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *