‘రొమాంటిక్ క్రిమినల్స్’ ట్రైలర్.. బూతుకు పరాకాష్ఠ ఈ డైలాగ్స్ఇప్పటికే ఈ చిత్ర పోస్టర్లు విడుదలయ్యాయి. ముగ్గురు యువతులు ముఖానికి స్కార్ఫ్‌లు కట్టుకుని పొగతాగుతున్నట్టు ఉన్న ఆ పోస్టర్లు ఒక్కసారిగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి. తాజాగా ఈ చిత్ర ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు.ఇప్పటికే ఈ చిత్ర పోస్టర్లు విడుదలయ్యాయి. ముగ్గురు యువతులు ముఖానికి స్కార్ఫ్‌లు కట్టుకుని పొగతాగుతున్నట్టు ఉన్న ఆ పోస్టర్లు ఒక్కసారిగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి. తాజాగా ఈ చిత్ర ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *