రోడ్డుప్రమాదంలో ‘గబ్బర్‌సింగ్‌’ నటుడికి గాయాలుగాయాల కారణంగా ఆంజనేయులు ప్రస్తుతం ఇంట్లోనే విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. తనకు సినిమాలే ఆధారమని, ప్రమాదంలో గాయపడటంతో షూటింగులకు వెళ్లడం కుదరడం లేదని, దీంతో కుటుంబ పోషణ భారంగా మారిందని ఆంజనేయులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గాయాల కారణంగా ఆంజనేయులు ప్రస్తుతం ఇంట్లోనే విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. తనకు సినిమాలే ఆధారమని, ప్రమాదంలో గాయపడటంతో షూటింగులకు వెళ్లడం కుదరడం లేదని, దీంతో కుటుంబ పోషణ భారంగా మారిందని ఆంజనేయులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *