రోహిత్ అంటే క్రష్.. హిట్‌మ్యాన్ బ్యాటింగ్ ఎంతో ఇష్టం: కాజల్ అగర్వాల్రోహిత్ అంటే ఒకప్పుడు తనకు క్రష్‌ ఉండేదని కథానాయిక కాజల్ తెలిపారు. హిట్ మ్యాన్ బ్యాటింగ్ అంటే తనకు ఇష్టమని.. రోహిత్ ఆడే మ్యాచ్‌లను అస్సలు మిస్ కానని చెప్పారు.రోహిత్ అంటే ఒకప్పుడు తనకు క్రష్‌ ఉండేదని కథానాయిక కాజల్ తెలిపారు. హిట్ మ్యాన్ బ్యాటింగ్ అంటే తనకు ఇష్టమని.. రోహిత్ ఆడే మ్యాచ్‌లను అస్సలు మిస్ కానని చెప్పారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *