రోహిత్ తివారీ భార్యకు పెళ్లికి ముందే బాయ్‌ఫ్రెండ్.. వేర్వేరు పడక గదుల్లో!రోహిత్‌కు మాట్రిమోనీ ద్వారా పరిచయమైన అపూర్వ. ఏడాది పాటు సహజీవనం. ఆ తర్వాత పెళ్లి. పెళ్లి తర్వాత రోహిత్‌కు తెలిసిన సంచలన విషయంతో దంపతుల మధ్య గొడవలు.రోహిత్‌కు మాట్రిమోనీ ద్వారా పరిచయమైన అపూర్వ. ఏడాది పాటు సహజీవనం. ఆ తర్వాత పెళ్లి. పెళ్లి తర్వాత రోహిత్‌కు తెలిసిన సంచలన విషయంతో దంపతుల మధ్య గొడవలు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *