రోహిత్ శర్మ లాంగ్ ఇన్నింగ్స్ రహస్యమేంటి“సిక్సులు కొట్టడం అంత సులువేమీ కాదు. ఎంతో ప్రాక్టీస్, హార్డ్ వర్క్ చేస్తేనే అది సాధ్యమవుతుంది. క్రికెట్‌లో ఏదీ సులువు కాదు. టీవీలో చూస్తుంటే అది సులువుగానే కనిపించొచ్చు!”

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *