రోహిత్ శేఖర్‌: ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ గవర్నర్ ఎన్‌డీ తివారీ కుమారుడి హత్య: భార్యను ప్రశ్నిస్తున్న పోలీసులు2007-09 మధ్య తివారీ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్‌గా ఉన్న సమయంలోనే, రోహిత్ తాను ఆయన కుమారుడినంటూ ముందుకు వచ్చారు. తన తండ్రి తివారీయేనని నిరూపించేందుకు రోహిత్ గతంలో సుదీర్ఘ న్యాయపోరాటం చేశారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *