లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ ‘బాలయ్య’ కోరిక తీర్చిన వెంకన్నలక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ విడుదలకు ముందు ఈ మూవీపై విపరీతమైన హైప్ క్రియేట్ కావడంతో ఆసక్తితో థియేటర్స్‌కి వెళ్లిన ప్రేక్షకులకు స్క్రీన్‌పై ఓ బిగ్ పర్శనాలిటీ పేరు దర్శనం ఇవ్వడంతో సర్‌ప్రైజ్ ఫీల్ అవుతారు. అంతేకాదు.. వర్మా నువ్ మామూలోడివి కాదయ్యా.. అనుకుంటారు.లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ విడుదలకు ముందు ఈ మూవీపై విపరీతమైన హైప్ క్రియేట్ కావడంతో ఆసక్తితో థియేటర్స్‌కి వెళ్లిన ప్రేక్షకులకు స్క్రీన్‌పై ఓ బిగ్ పర్శనాలిటీ పేరు దర్శనం ఇవ్వడంతో సర్‌ప్రైజ్ ఫీల్ అవుతారు. అంతేకాదు.. వర్మా నువ్ మామూలోడివి కాదయ్యా.. అనుకుంటారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *