లిప్‌స్టిక్ తయారీకి వాడే గింజలు ఇవే… ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోనూ జోరుగా సాగుతూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఈ అనాటో మొక్కలను సాగు చేస్తున్నారు. సింధూరీ, జాఫ్రా అని పిలిచే ఈ మొక్క కాయలు, గింజల నుంచి వచ్చే రంగును లిప్‌స్టిక్ తయారీలో ఉపయోగిస్తారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *