లైంగిక నేరాలు: దేశంలో ఎన్ని చట్టాలున్నా ఎందుకు తగ్గడం లేదు?“బాధితులను కలుసుకోవడం, వారి సామాజిక, ఆర్థిక స్థితిగతులు, పునరావాసం, మానసిక స్థితిని అర్థం చేసుకోవడం – ఇవన్నీ సమస్యలే. మంచి చట్టాలున్నప్పటికీ ఈ సమస్యల వల్లే పూర్తి ఫలితాలు రావడం లేదు”

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *