లోకేశ్ మళ్లీ ఏసేశారు.. మచిలీపట్నం పోర్టును కేసీఆర్ తెలంగాణకు..!నారా లోకేశ్ మళ్లీ తడబడ్డారు. కేసీఆర్‌ను టార్గెట్ చేయబోయి.. సెల్ఫ్ గోల్ చేసుకున్నారు. మచిలీపట్నం పోర్టును తెలంగాణకు తీసుకెళ్లడానికి కేసీఆర్ అహర్నిశలు కష్టపడుతున్నారంటూ ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.నారా లోకేశ్ మళ్లీ తడబడ్డారు. కేసీఆర్‌ను టార్గెట్ చేయబోయి.. సెల్ఫ్ గోల్ చేసుకున్నారు. మచిలీపట్నం పోర్టును తెలంగాణకు తీసుకెళ్లడానికి కేసీఆర్ అహర్నిశలు కష్టపడుతున్నారంటూ ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *